Úspory navíc po zateplení

Vyměnili jste okna,
zateplili dům
a přesto platíte
hodně za vytápění?

Existuje spolehlivé
řešení...

>>    čtěte více

Hydraulické vyvážení (vyregulování)

Co je to vlastně hydraulické vyvážení otopných soustav?

 • Zateplili jste dům a výsledky v úsporách tepla nejsou odpovídající?
 • Je některá část areálu Vašich budov stále nedotápěná?
 • Projevuje se na instalovaných termostatických ventilech hlučnost?
 • Jsou některé místnosti (kanceláře, byty) nedotápěné?
 • Je v některých částech budovy teplá voda nedostatečně teplá, nebo má slabý průtok?
 • Potřebujete automaticky omezit vytápění v mimopracovní době?
 • Platíte za vytápění příliš vysoké částky?

Příčinou mohou být nedostatky v hydraulickém vyvážení soustav vytápění.

Nabízíme Vám:

 • vyhodnocení skutečných měrných spotřeb tepla pro vytápění (s přepočtem pomocí tzv. „denostupňů“, které eliminuje vlivy tzv. „tuhé zimy“ nebo „méně náročné zimy“
 • návrh armatur pro hydraulické vyvážení topné soustavy
 • instalaci regulačních armatur a další úpravy na vytápění
 • provedení zaregulování topné soustavy vč.vystavení protokolu
 • pravidelnou kontrolu a servis systému hydraulického vyvážení

Vhodné pro:

 • obytné domy, zejména napojené na systém centrálního zásobování teplem
 • administrativní budovy se systémem ústředního vytápění
 • školní budovy a areály
 • domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou
 • zdravotnická zařízení
 • objekty a areály firem
 • rodinné domy

Úspory navíc po zateplení domu

Vyměnili jste okna, zateplili dům a přesto platíte hodně za vytápění?
Existuje spolehlivé řešení...
Podívejte se na grafy spotřeb tepla bytových domů před a po zateplení a hlavně po provedení regulace systému vytápění!

V čem je problém?

Radiátory jsou ohřívány teplou vodou ze systému centrálního zásobování teplem a to o vyšších parametrech než potřebuje revitalizovaný dům.
Tím dochází k nesprávné funkci a namáhaní všech armatur na topení (termostatické ventily, regulátory tlaku aj.).
Může se projevovat i nadměrný hluk v radiátorech.

Jaké je řešení?

Na přívod tepla do domu navrhneme a umístíme několik regulačních armatur. Tento systém upraví teploty a tlaky v radiátorech a navíc Vám umožní zvolit si vlastní vytápěcí teplotu, nastavit noční útlumy a tím regulovat vytápění nezávisle na dodavateli tepla.
Cílem je zajištění správné funkce otopné soustavy po zateplení objektu a dosažení úspor nákladů na vytápění (viz grafy).

Co je třeba udělat?

Vyplňte a odešlete kontaktní formulář, uveďte v něm, zda je dům napojen na centrální zásobování teplem nebo jestli má přímo v suterénu objektu domovní stanici na vytápění a přípravu teplé vody, také jestli máte na radiátorech funkční termostatické ventily.

...a bonus navíc:

Pokud uvedete rovněž spotřeby v GJ (gigajoulech) dle faktur dodavatele tepla za poslední 3-4 roky, provedeme nezbytný přepočet spotřeb tepla se zohledněním „tuhosti“ zim a zašleme Vám graf spotřeb tepla Vašeho domu ZDARMA! (uveďte také měsíc a rok, kdy byla revitalizace dokončena).


Graf - Vardasova 2468 HA - směš uzel po zateplení

Příklady úspor tepla po provedení regulace vytápění viz následující grafy:

Letní 7, HA, úspora po regulaci ÚT po zateplení


V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.(info@igb.cz)

Těšíme se na spolupráci.
Team IGB Holding, a.s.KONTAKTNÍ FORMULÁŘ